Zabezpečenie odstávkových prác v závode SHELL Godorf v Nemecku

Rok: 2018
Miesto: Kolín nad Rýnom, Nemecko
Trvanie projektu: 1 mesiac
Rozsah: 40 ľudí | Denná a nočná pracovná smena

Aktivity:

  • Plánovanie
  • Riadenie demontážnych a montážnych prác
  • Demontáž a montáž výmenníkov
  • Zaslepovanie a odslepovanie technologických zariadení a prielezov
  • Demontáž a montáž armatúr
  • Tlakové skúšky

Klienti