Zabezpečenie odstávkových prác v závode ExxonMobil Rotterdam v Holandsku

Rok: 2018
Miesto: Rotterdam, Holandsko
Trvanie projektu: 4 mesiace
Rozsah: Demontáž a montáž technologických zariadení | Manažment prírubových spojov | Zváracie práce | 45 pracovníkov | 22 pracovníkov pre práce s dýchacími prístrojmi (G 26.3)

Aktivity:

  • Plánovanie
  • Zaslepovacie práce hraníc prevádzky pred odstávkou
  • Servisné práce na tepelných výmenníkoch (demontáž, montáž, zaslepovanie, tlaková skúška)
  • Servisné práce na nádobách (demontáž, montáž, zaslepovanie, tlaková skúška)
  • Servisné práce na kolónach
  • Servisné práce na chladiacich vežiach
  • Zváracie práce vrátane potrubí
  • Práce v štandardných maskách a v dýchacích maskách na základe G 26.3
  • Odslepenie celej prevádzky a prírava na start-up
  • Denná a nočná šichta

Klienti