Zabezpečenie odstávkových prác v závode Phillips 66 Humber v Anglicku

Rok: 2019
Miesto: Humber, Anglicko
Trvanie projektu: 2 mesiace
Rozsah: Demontáž a montáž technologických zariadení | Manažment prírubových spojov | QA/QC | HSE | Vyťahovanie zväzkov | 68 pracovníkov

Aktivity:

 • Plánovanie
 • QA/QC, BOZP
 • Zaslepovacie práce hraníc prevádzky pred odstávkou
 • Servisné práce na tepelných výmenníkoch (demontáž, montáž, zaslepovanie, tlaková skúška)
 • Servisné práce na nádobách (demontáž, montáž, zaslepovanie, tlaková skúška)
 • Servisné práce na kolónach
 • Servisné práce na chladiacich vežiach
 • Demontáž a montáž armatúr
 • Vyťahovanie zväzkov
 • Práce v štandardných maskách a v dýchacích maskách na základe G 26.3
 • Odslepenie celej prevádzky a prírava na start-up
 • Denná a nočná šichta

Klienti