Rohrer - Impera – Výrobná hala

Výrobná hala: 1.800 m² (80m x 22m)
s 2 žeriavmi: 25 t a 12,5 t

Spevnené skladové priestory: 2.000 m²
Zastrešené skladové plochy: 700 m²
Mechanická obrobňa: 200 m²

Logistika
Vlakový terminál: 3 km
Lodný terminál– rieka Dunaj: 68 km
Diaľnica: 14 km
Vzdialenosť do Bratislavy: 140 km

Adresa: Veľké Kozmálovce 363, 935 21 Veľké Kozmálovce

Výrobná hala – Strojné vybavenie

 • Zvárací automat na membránové steny
 • Ohýbačka membránových stien
 • Zvárací stĺpový automat
 • Horizontálna vyvŕtavačka
 • Hydraulické nožnice na plech (3.000 x 5.000 x 10)
 • CNC páliaci stroj (3.000 x 12.000)
 • Ohýbačka rúr (up to 57mm)
 • 1x sústruh SU 500 (ø 500)
 • 1x sústruh SU 800 (ø 800)
 • 2x fréza
 • 2x stĺpová vŕtačka
 • 2x brúsky na strojné náradie
 • Hydraulický lis
 • Píla na rúry a profily do 400 mm

Výrobné portfólio

1Tlakové zariadenia
 • Petrochémia: výmenníky tepla, reaktory, kolóny, nádoby, kotle, pece
 • Železiarne/oceliarne: pece, konvektory, dýmniky, rekuperácia, chladiace (vodou chladené) veká pecí, panvové dná, vodou chladené kolená a odvod plynov
 • Teplárne/spaľovne/energetika: kotly (HRSG, fluidné, olejové a plynové, na spaľovanie biomasy a odpadov, na odpadové teplo), kotlové časti (spaľovacie komory, prehrievače, ekonomizéry, LUVO, membránové steny, atď...)
2Netlakové zariadenia
 • Spalinovody
 • Cyklóny
 • Vzduchové rozvody
 • Oceľové konštrukcie
 • Nádoby (netlakové)
 • Spalovacie rošty
 • Dopravníky
3Prefabrikácia potrubí

Materiálové skupiny: Uhlíková oceľ triedy 1,5,6, SS, Duplex

Priemery: od DN 15 do DN 3500

Hrúbka steny: do 50mm

Certifikovaný personál pre tepelné spracovanie (PWHT)

Rohrer-Impera vie zabezpečiť aj NDT, pieskovanie a nátery.

Galéria

2024

Ekonomizér - 2022

Tepelný výmenník - 2021

Kotol na odpadné teplo - 2021

Veko panvovej pece - 2021

Klobúk k dymníku

Galéria ďalších prác