Relokácia výrobných zariadení fabriky na výrobu elektrických izolátorov z Rakúska na Slovensko

Rok: 2018
Miesto: Rakúsko - Slovensko
Trvanie projektu: 3 fázy na základe požiadaviek zákazníka – 4 mesiace
Rozsah: 84 výrobných zariadení | 40 europaliet drobného materiálu | Celková hmotnosť 151 t

Aktivity:

  • Plánovanie
  • Označovanie zariadení a ich jednotlivých častí
  • Demontáž zariadení vrátane elektro a MaR
  • Balenie
  • Transport
  • Zmontovanie a montáž zariadení vrátane elektro a MaR

Klienti