Montáž a predvýroba potrubí potrubného mosta v závode BASF Ludwigshafen

Rok: 2017 - 2018
Miesto: Ludwigshafen, Nemecko
Trvanie projektu: 7 mesiacov
Rozsah: 2,9 km SS potrubia | 2,6 km CS potrubia | Primárne a sekundárne potrubné uloženia | Tlakové skúšky

Aktivity:

 • Plánovanie
 • HSE manažment
 • Skladové hospodárstvo
 • Transport materiálu
 • Prefabrikácia potrubí na stavbe
 • Montáž potrubí
 • Montáž primárnych a sekundárnych podpier
 • Formovanie
 • Tlakové skúšky
 • Tvorba sprievodnej technickej dokumentácie (STD)
 • Projekt skutočného vyhotovenia – AS-BUILT
 • RTG: 10% - 100%
 • Metóda zvárania: TIG

Klienti