Montáž a predvýroba potrubí skladovacieho terminálu HES Int.

Rok: 2019 - 2020
Miesto: Wilhelmshaven, Nemecko
Trvanie projektu: 7 mesiacov
Rozsah: Prefabrikácia a montáž CS potrubí | Prepojovacie potrubia medzi nádržami a obvodové potrubia | Primárne a sekundárne potrubné uloženia | Tlakové skúšky

Aktivity:

  • Plánovanie
  • Prefabrikácia potrubí na stavbe
  • Montáž potrubí, potrubných komponentov a podpier
  • Tesnostné a tlakové skúšky
  • Tvorba sprievodnej technickej dokumentácie (STD)
  • Projekt skutočného vyhotovenia – AS-BUILT

Klienti