Montáž 3 kusov varákov

Rok: 2018
Miesto: Ružomberok, Slovensko
Trvanie projektu: 1 mesiac
Rozsah: Montáž 3 ks varákov | m: 46t; h: 20m; d: 4500mm | zaslepovacie a zváracie práce

Aktivity:

  • Plánovanie vrátane BOZP a zdvíhacieho plánu
  • Príprava suportov a kotviacich prvkov
  • Montáž 3 ks varákov
  • Zváracie práce
  • Altimetrické, planimetrické zamerania vrátane merania vertikality
  • Geodetické zameranie
  • Tvorba sprievodnej technickej dokumentácie (STD)

Klienti