Kvalita

Bezpečnosť je najvyššou prioritou našej spoločnosti Rohrer-Impera. Absolútnym cieľom je nulová úrazovosť. Dbáme o ochranu zdravia našich pracovníkov ako aj tretích strán. Pre dosiahnutie týchto cieľov sme zaviedli systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 : 2018 a systém manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a životného prostredia dodávateľov SCCP.

Kvalita resp. systém riadenia kvality je neoddeliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou každého výrobného a montážneho procesu. Naša firma je certifikovaná pre normu EN ISO 9001:2015.

Politika kvality.

Kvalita vo zváraní je v našej spoločnosti Rohrer-Impera zavedená podľa normy DIN EN ISO 3834-2 a nariadenia 2014/68/EU (PED).

Vyhradené technické zariadenia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. tlakové a plynové.

Pre výrobu a montáž nosných zváraných oceľových konštrukcií máme zavedený systém EN 1090-1,2 trieda zhotovenia EXC3.

Kvalita

Bezpečnosť je najvyššou prioritou našej spoločnosti Rohrer-Impera. Absolútnym cieľom je nulová úrazovosť. Dbáme o ochranu zdravia našich pracovníkov ako aj tretích strán. Pre dosiahnutie týchto cieľov sme zaviedli systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007 a systém manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a životného prostredia dodávateľov SCCP.

Kvalita resp. systém riadenia kvality je neoddeliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou každého výrobného a montážneho procesu. Naša firma je certifikovaná pre normu EN ISO 9001:2015.

Politika kvality.

Kvalita vo zváraní je v našej spoločnosti Rohrer-Impera zavedená podľa normy DIN EN ISO 3834-2 a nariadenia 2014/68/EU (PED).

Vyhradené technické zariadenia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. tlakové a plynové.