Kto sme a čo robíme


Spoločnosť Rohrer-Impera vznikla začiatkom roka 2017 pod názvom Impera s.r.o. Základ firmy tvorí zohratý tím skúsených pracovníkov, ktorí spolu pracovali už 10 rokov pred založením spoločnosti Impera. Skúsenosti viacerých z nás siahajú až k roku 1993.

V priebehu roka 2017 sa firma Impera spojila so strategickým partnerom Rohrer Group. Rohrer Group je rakúska rodinná firma pôsobiaca na Európskom trhu už vyše 40 rokov. Spojením vznikol názov Rohrer – Impera s.r.o. Skupina Rohrer vytvorila predpoklady pre našu spoločnosť realizovať projekty väčších rozsahov a rozšíriť portfólio našich služieb.
  • Montáž a rekonštrukcia strojnotechnologických zariadení

  • Výroba tlakových zariadení

  • Výroba a montáž potrubných rozvodov

  • Výroba a montáž oceľových konštrukcií

  • Realizácia odstávok zariadení a technologických celkov

  • Údržba a oprava zariadení

  • Relokácie zariadení a výrobných celkov


Ponúkanou kvalitou a bezpečnosťou práce sa presadzujeme nielen na Slovenskom trhu, ale aj na trhoch krajín celej Európy.

Flexibilita


Moderný spôsob realizácie projektov a odstávok, keď sa realizačná dokumentácia a plánovanie prelína so samotným začiatkom montáže vytvára veľký tlak na zhotoviteľské firmy z pohľadu flexibility. Multikultúrne a multinárodnostné zloženie realizačných tímov zákazníka u veľkých projektov tento tlak na zhotoviteľa iba zvyšuje. Preto v našej spoločnosti Rohrer-Impera kladieme veľký dôraz na flexibilný prístup.

Bohaté skúsenosti


Spoločnosti pracujúce v našom obore sú len natoľko kvalitné, nakoľko kvalitní sú ich zamestnanci. Naša firma stojí na ľuďoch a ich skúsenostiach. Je to základ, na ktorom je vybudovaný úspech celej spoločnosti Rohrer-Impera.

Inovatívne riešenia


Čas sú peniaze. Neustálym skracovaním termínov montáže sa zvyšujú požiadavky na zhotoviteľov na urýchlenie prác. Mnohokrát napohľad nerealizovateľné termíny sú dosiahnuteľné novátorskými prístupmi. Či je to už zavádzanie nových technológií, nových montážnych postupov, alebo digitalizácia a automatizácia procesu tvorby technickej dokumentácie a dokumentácie kvality, naša spoločnosť je na tieto výzvy pripravená.

Zápal dosiahnuť cieľ


Hlavné ciele stanovuje zákazník a mnoho menších cieľov je vytvorených v procese prípravy, plánovania a samotnej realizácie projektu. Akokoľvek náročný cieľ je nesplniteľný bez zápalu tímu ako aj jednotlivcov.

Klienti

Rohrer-Impera s.r.o.